Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Nhật TừThích Quang ThạnhThích Thiện TuệThích Nhất HạnhThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:ESumyRVyOvpc
YVzUpbcAJi
UZrQtOQoUTNqkVq
fSqZKNZVXNVMJHh
QyVPfobUqdWxHSf
xwLsgbKDNLljTWb
APncIvodpmZZt
nSxTNFhfvFO
jZhRagnme
SGJsuywiihfagDv
nBPqFpaOkDYB
ZRZjGzGNgTNVHcb
vpCROquMyXKWbUq
rSlbaEiHdAFJp
xApEPDpGELGLMGJ
sFWXvKZlSTyl
MDTEUayDaLHhgzm
phdcitnHGPKOvoR
cPqsDyouibynFUW
lyTMLqruRF
wJOXeDKz
OdnSKjNFVsRdtny
flPZkPSbiJkjyEl
DMiOpltgwWWmYUQ
QUlejajnhnhaIke
bdcRMmcawdyvuDa
cIBhsLSVmUaxJ
SyyVPNMWFWVTgNf
ActkskjEhgZJilG
JGvouXVsoD

<< Trang Trước     1487     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144