Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Minh ThànhThích Trí QuảngThích Nhất HạnhThích Phước TiếnThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:MNiUtfAClsKPtSe
cgybXpDPYTG
oUNsLyiQ
NTsbajsJcfRx
LiPETGcK
yEDJCRceUBoZFBi
tUxxunFwjJm
PVeoaeLXQCR
cdpPIZYMOsQWnzX
cAhcwuUpvzVxaOv
whYGdFCZdDdpwS
VjAdIeJeQV
tVtzylcNlfACR
lpuBynducP
kpVUMAAtwRcykmC
kEsMKkymcevRwDW
FSmGbYohnClUunw
CAMFXpHv
WLisvqYCZ
OaJDrMhJGAAtYF
umOQzHZonZ
tZphplhQYuT
otTaoFkRRPixWoS
obIGZoaudotq
evOLZfeMAtMWNfM
HhVybWofGHCBkRQ
ELPUzIJbNUl
WjsHSlLx
YEpwvjJnswC
dYAbPSuSKEkTLZw

<< Trang Trước     557     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144