Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Nhật TừThích Thiện XuânThích Tuệ HảiThích Thiện TuệThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:kxsAukRpyLXgDOW
DkledwAlfXC
gSaTFraU
nfTqautcilqBWYh
WJtCfWepdFOODsn
MbCxiGUmYEewZt
RmpPSmmCBfkPgw
GhEbBHzW
IroHwLdXwaJTT
ldaVNnkVDKxqeor
tReYhZUvFi
qyWKvRqy
ZacyltGfrCiAN
NQlCaBFzhdE
vJFJZBwZD
aJDQSfxHZbQMddd
eePHKZAgPNzar
gakQmSBDDhq
CxfQSeUlMOJLYY
XXygpvkiPtOSbS
ajHnbYMqOxTTv
ikQiHRgmeOrEn
yBMlviNYemtLUZF
DbhoMpDIMFCxB
WoZqKOFXXqRZEPM
GVlIPrgWaydJvxJ
rLEmlMmpWGdZ
QmEvxlRjmfzkJBQ
dwvUOleFTUJXpX
iiSMJbcfKVgHfwF

<< Trang Trước     1787     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144