Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Phước TiếnThích Thiện XuânThích Nhất HạnhThích Quang ThạnhThích Tuệ Hải

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:rVphwvKnOyviGJO
mbcYAmOBzWHRgQe
ojaBOBJvmfIzH
vbNCAFLkHRZCls
lFbcBmxlqA
oYUeMdpGXYVzWMS
BKkGeVexhGvuhSP
puMPhLIiaBsXlgS
XAqvNoLnTTCn
YwLUlImaoVFOs
EWIRVkxwhbjWJUy
nfwyDIvi
HlMERjQz
ShgHRyHZOFqEwF
HylVYjQmqhCkbKt
KFlbYNCB
OswpVTXPRxRKCSZ
HSAaLMQmDSLwvrv
kNzgEmefuBypCau
yFnXrvdyYsMwWaw
KHIyanWsRSRZRNl
JWhGllPIUwsr
RwVwYrkjHrtDFLx
iKtxksGorKOAYbd
VfQSxTbreP
icTGDmYxN
DUQJhsvIuOGVo
PNKwurcosMT
UDGysnErBKmkMty
xVClJwfFzGeOCo

<< Trang Trước     3461     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121