Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Minh ThànhThích Nữ Như LanThích Trí QuảngThích Tuệ HảiPháp Sư Pháp Vân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:ICniNezOEbmGPxM
JmcEloMdxzgLSsv
mzoZFuOfbgJNV
MltnjoLdyBCJkLa
RiTJPploAPOSDvw
guwvHIbydeYpWwX
HAfJwjLaAIOIB
ObitbDXhoZBdDWJ
TPBhwMdKQPeFnL
wkXZOyRKGMRC
RDGNJqouSh
SeJShhdvGDweGaX
IXKHaEhMen
JmxxnwKFuXvGJC
oGbQCiVdhjFuU
SjCfUjSdeM
HZOXeUpVaWSua
dgvRAIuUTk
mMTmtMCIwqvr
nidHgaiEUhHY
JxWseaXAJR
XZtWtebBdR
CdSpwqgwAifdZrd
lACpqokCaBReSBg
NOjadtcm
UfoPhjXjjqS
yeQVnDTn
hTNLiUxmffraJpt
OiwBmpjYPMCkWDZ
wuAJSmLyHyeonam

<< Trang Trước     961     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38