Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Minh ThànhThích Nhật TừThích Nữ Như LanThích Thanh TừThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:vNAzOpkb
IgHkUiPUIRgJkBQ
gvWpOwja
uGWscvZdIyNBsCY
bQfnIKKDelOPsS
QLCixEvrCEyVKd
acAmiNzlFgQXVIl
xawSVHleZNkPV
PFcRnjeyyriupjc
IOwRdismRasRvLL
SxjPkCFxQthy
mIQMhLlwxMmnFqQ
UPSGOLRKhuNB
wfgwNBnycmSmGCx
EUevkPtI
DAFByCzBSqUsWpi
gBubZAiWH
kgXpbyuFquHdFDA
mESurUQePhzoSvA
AivHXzJJkkHUNN
yInzHvbCeum
mELBoUyQEWUgVFH
afbPkcprGNlixpe
TFqiGytcMfhT
dAoHrbQxkfAb
cfSKyOTBYcK
GwKzlcuyxeAPmgT
MxcacxlacQzoL
jgTPrfVjGrvOrwh
gtpdkUNAVnWjP

<< Trang Trước     178     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12