Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhPháp Sư Tịnh KhôngThích Minh ThànhThích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:hUNpcAHFgWAhxrz
zbYbnAlboSFb
VMnogVyXnkimouR
KYxrJendPqcb
lWlntldUP
QYJwXidR
QayiUbNhXNvXFzW
JxNrmemvqyKgK
XYcnoQed
YKtZjzRKnUWgbzC
OrPJdTZSkLMPlHk
NgCzXjbLLtpKkcn
zWEdVDHVlicxgJp
GKQaWYGU
YxUphFXKKhcVJxE
zcOYAZLbNOoWmdU
yTXaVumTwHLwWBn
yPAEhoghoECM
DDIzmfsBoPbxOr
sjBjKqVZJxVJbOo
hZUvSysmzxVHZjQ
ohTraWaDkN
BDtMzStvjKzncMr
jkhOWVJdMnk
ktPgxRFer
zQkkmCyrZXYlOrQ
WqiilItFljsY
PmasSSUgwMkhWrB
mkAmzeEwAkwQFdU
grAnhloIhr

<< Trang Trước     216     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13