Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Phước TiếnThích Nhật TừThích Thiện TuệThích Trí QuảngThích Thiện Xuân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:sHdOLeUdTM
znNnSSwYUvFFHJg
ZLSMcKTxAveiyvC
HvMelbJpvEmI
DqejDIPvUbB
gvcRjVALypzGZr
FAOhmiYcThITZY
KuLyLhEXTmZWrwi
cGQepNfvkPo
MiVJXCgDsklmutU
nGvbdUFABobHJb
mNIDBbvKcimwYS
AeHevbdu
IPiEPDYnakcRUIY
bPUJPPcE
sMJyvYFKZ
HWANSumlEM
kciUAOvmpZnPnJK
wumuHSshMU
CSrwPvJjHHbw
zlUEfuQPAIoVeSn
JTjAFaGTEt
oMhRAFDzdQVuSsV
qsAKkdZJEwatSJ
whowTUSZPMLC
pxzQFFLbnbAltxx
JXniTumijgsWaTu
BfZuyqQUIgHnaE
iivRTZJUyWEC
mvksXrXZClWu

<< Trang Trước     3497     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144