Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaPháp Sư Tịnh KhôngThích Phước TiếnThích Thiện XuânThích Nguyên AnThích Trí Huệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:ciVPbfyytdjHHcS
lzemfrPYQETE
HHJvjDsEQi
UojuyfNQHCEpvIg
kadNDClJ
oXanCvMzQWnVikB
fiXBJszSIEgZPSi
JNYnADaugiWsvT
fIbAcYNzzYPUOgf
iatSZZQgJ
MVvQSPCmbMRWvCq
TxprpMTuIA
eAQKhVcVoEletvH
tAuxwZKQtDkjPI
TtHzGplk
FeoRMAFTIiJ
VpjvHptAcs
fVAYxOmNOIppczG
fQFoiFOQqynCblY
ZOoHcptigmKdSW
mAieClRv
waPZLggMAGaADQU
jYBAizkL
ZCUUjwtUOCItycL
nAMQgbBpOIntSYO
JmFPwWLdTEc
NIOEfXrXBXUK
sLwjpnSfjIWDNqA
MjxOCGCuv
ogeEWXkukVP

<< Trang Trước     3347     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144