Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Thiện ThuậnThích Pháp HòaThích Thiện TuệThích Nữ Như LanThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:XIXMGfrrlLeZ
phap dao
Nguyễn Thị
tTgphYChHfQ
nam nhut
Sámhối
Sámhối
Sámhối
999 hoa hong
popo
lac duong
dWCLBsBdEh
qwCubAlHUzaRZ
zYpbXxISvzljLPH
zTnkSqZWiidU
sNezxKdRzYDvb
WkLoKhiKYLQVPG
wGGJyvXeRyS
owbOsmKRNuXXj
SXdltTfMdTGlWPV
gfuHJFgLCcv
dFbXdTFTqF
xWkQvlZvRwLbjXi
uCBvlwrIK
asIMUzoQualqJJs
oxDfEwMFZaxNaNl
eriPZlNvqEfkd
trần văn tá
maikhanh
yvykXkISDCTTCDL

<< Trang Trước     377     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144