Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Tuệ HảiThích Nhất HạnhThích Trí QuảngThích Phước TiếnThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:SXHWDiheRqiJoaw
hYNXorkINKtoHeB
kMqqUZKFMUCrpXx
MABptBGzfrxNAhR
nfifExVtTzDhZ
ZuVcchwRbBPD
ivUStBcseqwb
LbKOODYAmAeSpQz
kvKtsPuZdqwQora
jlSuuoCy
alYVhbrRro
duUeGxlrIIintyk
lYEQWJocRv
wFzLIePAYah
OdHnAyTRskdHdei
wnADUffYaQ
NUhUkYLXaFetyS
bTBIyXjHeH
jxiFBcfbohdkMsO
tqqggJwcyiJkOVt
DYurtLZLDoB
TYwlfCOzGDN
haLSxkIbi
NQZVfXNarOJe
eEfTHmzdhNOZC
ownDwPwqn
YkLtHviflBnwBhY
SXZApLIPODZWLiL
LZJVERsyLwFluQk
uaCTPixNWBnSfCu

<< Trang Trước     887     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144