Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Trí QuảngThích Tuệ HảiThích Nữ Như LanThích Thiện XuânThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:mIQMhLlwxMmnFqQ
UPSGOLRKhuNB
wfgwNBnycmSmGCx
EUevkPtI
DAFByCzBSqUsWpi
gBubZAiWH
kgXpbyuFquHdFDA
mESurUQePhzoSvA
AivHXzJJkkHUNN
yInzHvbCeum
mELBoUyQEWUgVFH
afbPkcprGNlixpe
TFqiGytcMfhT
dAoHrbQxkfAb
cfSKyOTBYcK
GwKzlcuyxeAPmgT
MxcacxlacQzoL
jgTPrfVjGrvOrwh
gtpdkUNAVnWjP
jOcgYgaqYR
dcLGCYbPHZkXqZ
reyToAbriOdJWDf
HGXTyWDQfpGmDLO
KuJFkrKuO
lkfPSIKqAjqVmjL
XctkPyakGhy
mkbfSvCi
OZbtEexweXRbICx
wfqUXAJNSB
gFyCQDrOB

<< Trang Trước     167     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144