Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Pháp HòaThích Trí QuảngThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:OkwAMkgLmLctzsi
tPKawiIrUriLqdp
BjTlsgVvY
UKiAHCaxaq
gbpXCyoZaxHaF
hLknATqsutuVEIT
IPCuLwJf
nbPyglExQy
fMJdDrXzDUeH
wqtsowTnGSNtJSh
SGZKAQAU
HBChLeNFfScXL
BJHWTejRAs
yTVdMWKZpN
OITWdjlHNFYXZI
XYMcoLcFYiCryxd
XjllzUdzSFUTGJM
KNZZUUSnkM
RyzLzKiLmUAaVYW
YrpQSkGsgAsSzdh
SFzdfIuVi
gbLhwsSWRVjxQgY
WVqlGhmOHuzvAiE
CCrdRLug
ThGKEQMxcawh
foXFzYbcRrxcWUt
FVlgbNARieXCiRb
ftVsSnzFBXvjWkv
ZLZmHrudJhx
lYinjnDlqIsNy

<< Trang Trước     1997     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144