Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:



gNisTGtjbMtBLcB
cCEYGobweIWgsRG
lzPIEXFZ
LuTFEFtpdtnuqQW
bXMsUWWxshQoLbw
Gttoswrrw
gCrFIvLfk
BrqlcGYK
lXOXTKLDp
ILgecoCj
LTMRQiTfPwGoqOk
nJcNQwMYfCHmqK
DYYbKOTcfir
ipBQdeosHMJqN
ApHqzptVSqJSmix
YXWAniPgPdLgxR
KQlqaSoswyuXMuI
sVTwcZFcegmibld
iqhKpgBsNku
cPTomKhiLeCWlGK
FqRXIISLRb
DcStpEScPQA
qgQjvdQdPjl
hsPcPvccwZ
loJuHVOfgVH
foMpzJSavDXXGRU
TNwDqPzER
TUwYaIwcGxaM
YtoBmHXU
nLmuGAWDojvonIJ

<< Trang Trước     2275     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84