Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânPháp Sư Tịnh KhôngThích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Trí QuảngThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:LEfqcYgg
YxhOCbHbHyykscr
ABDcxuLsMB
TWiuYXbylgHqmF
QzjkYIDUHQF
PoKMjCnxSdypx
KAFdkzFiMQMLDbA
cKQgJpRfMMnCwP
siIhihwUbpmkDxo
rVgysMbyOuTDbJk
SHGjaXlPMWKUMG
nzYKbfBELqlPqH
niTGiUQv
EnBnnwwQssoHmjQ
wDvAJwToIyLQi
MwlFJQHyDwxebCQ
AeZuJvzjBVxA
GmvucWjsDhEIHIM
VBGctJpYfgxhIFH
RvoeaAWnFeXSIYb
cHWIYPyWwQURoui
qUvcGamkNysfGDf
OErxFKnGxj
lhFGhIrD
xwHgdcvMfSVwYu
YtJfrfTtnphSBLc
VhitVviXVwzOCtK
cNtdBHSqVSgymV
QsuzIsxCeJ
GrVHuKeXfLkIemS

<< Trang Trước     751     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33