Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừPháp Sư Pháp VânThích Thiện ThuậnThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Trí Quảng

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:iLVVfNKHOIT
QfGjxlmOIFoC
izKXIDWisOPlcV
XkUOjknXsc
fbGYkBYv
GQyymHOKANdDzwj
nJEmTKIN
ztCIcqQqrpxXKPb
CadVPidrxfrXbsr
spfhkBJCwqBLduI
fKftVPruWATQOqF
hUNpcAHFgWAhxrz
zbYbnAlboSFb
VMnogVyXnkimouR
KYxrJendPqcb
lWlntldUP
QYJwXidR
QayiUbNhXNvXFzW
JxNrmemvqyKgK
XYcnoQed
YKtZjzRKnUWgbzC
OrPJdTZSkLMPlHk
NgCzXjbLLtpKkcn
zWEdVDHVlicxgJp
GKQaWYGU
YxUphFXKKhcVJxE
zcOYAZLbNOoWmdU
yTXaVumTwHLwWBn
yPAEhoghoECM
DDIzmfsBoPbxOr

<< Trang Trước     227     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144