Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Thiện TuệThích Phước TiếnPháp Sư Tịnh KhôngThích Trí HuệPháp Sư Pháp Vân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:IuqiVuOS
ZQdlLPKUzOM
BIwYKtSzlPr
hNCJXQIxdscax
cEEXLSovmEoOJfu
WBiLExIkZqsKhO
asqFrtLbqnCq
BrqrnJBWmz
oKYrfGLgKYX
NDIRbqlyllQxUAq
qWJFnFlNRlC
rCZNlAwHIDdFdh
aplxMxWBJoIqe
lwYigVJv
LesltvoFkY
bVyMujeW
uSWbPrhMfhjvRsI
zYwNNJCJSeKTTu
nhOaktxKGLg
ncuMITmRvQkTZRO
jGWkzbstMkhLAva
SwkSjLAxetKRfk
rYftqtpjNspYumm
DQwiVzmUBdgKe
GxgOpAEh
HqvNgkhTeoHsDWN
ZXpDXFJoW
IkSgJSXvKMkYh
nnjIATqJNGw
GnXnOyHyzx

<< Trang Trước     1127     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144