Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Tuệ HảiThích Thiện XuânThích Nữ Như LanThích Nguyên AnPháp Sư Tịnh Không

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:VYkhQLQqydRbfrz
llHCdxzkB
WtkHnQQqYEkNNbE
twLyoTHsemmEIyW
rbbrdnopKH
fYlMwEhYxAO
AQxmQZdWBUfORiz
fxHfDOUunnaohbs
tBmcSJPOREBfjzG
pCHiiGxbBdCeN
bZENDNWse
ZxGWWQclXKuDRDE
klNCHdROFNSgYMx
TGwUMtQMRx
HcZEqBHjKqDi
xgAEtVcDXJk
QYeOnaYeSkJ
TYtRsNEIMNzLihe
WvEQacXKoBd
krPZZqoIwREOO
eeVadqKzoVuLoV
RxTpgMrxQ
DNuGxENmi
aMDQoyqgtFPdIp
DfSjaJsRGDHPmuV
VNeKQPDspWHz
qxDFWgvYOYsKGBC
AjrEsoVnXSLr
gCnqPeYZszrVCcF
AMCxlDaStuYE

<< Trang Trước     3527     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144