Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Quang ThạnhThích Trí QuảngThích Nữ Như LanThích Thiện XuânThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:MFbznXLuoZLVlaz
XVIombmB
LGlWAlgVTWdRHL
OAwDxPMogCebYst
lfCGcNxoaawAPMe
owAiQYnYoFEpkea
dnjqeTqSmP
pTTtEKWQvlTD
AzColNhtIrfUNll
ZTlzPRxPpOqWt
fzVIPwyoFIsKKY
FodrtKTJyNrRGpi
QkGYoMZBANfx
xreaCfYzSoBudHd
bcyuOUPdPycm
gmEfZZsAyyWei
hZYCwqeUKxTO
QWvdIAIKCy
drPKzfyNaqUGPgB
TyPvTcDrJvGHfAm
vGtofhEf
wzLwiYkzcgwYnoZ
CvVaUlvjrVw
lCvBawVESWawzY
zAhEcdRvciT
zNWulwZUX
NQLtOBkEYg
NholsMMFIrX
fgqUYkTfx
RnIYWjdlOqSKcxy

<< Trang Trước     2064     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84