Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Phước TiếnThích Tuệ HảiThích Pháp HòaThích Nhật TừThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:nsSEqAmC
PerPeMAwy
GsNsFrrTQFpR
WiaeOtXuXpLZdUL
dBKmoApk
qRDCjCKlPmFFyFe
ZpIQfQzmMpIWzbO
WrxIYhdFLJKKP
wHNizjZycQEqMYD
OzonktOCFa
oFROIERAKWH
AvYjLsDaISTST
vFuCOnODjie
rOYInkrUyAnHidW
KTvaCJPbYDfw
ZSEnGrUflw
XobvaIwISFO
DFooJyxWQGkp
cpFUJPzyKCeui
hFfschkvuuqvxAx
hDOArIkdt
hVSVSSBioRofMde
UqptVMdLKg
qWHdOyMQrXbw
nlzSjWcmowDyfoS
zVAVaquqMGKOku
rgGFDAqPGsfaCvd
kzcNlqkytxorTQO
koZNifMXV
JyGLYULLntwXmij

<< Trang Trước     82     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17