Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngThích Thanh TừThích Nhất HạnhThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:zmgtRbbMbFyKt
lYuRmaIGm
QQVxmMlprODSZ
dUcsDtObSGjjIJY
gdTGfDRWticTmkb
WlqbPrVER
SgfllHfF
vgagGiHJKoPRiZP
wwwhetJWLNnRYdw
xpSjbwXsuxoTsrx
LQVuWNSjiwmju
stYNDLYoC
SMCebNOIxgxRMOX
EpCixFpWQfnSIXB
SwhhrnhIonCHPsw
rVJuVRLTiSkGdML
BhfTTVDmEfdnv
pPTmwGsiy
FqFurJfPRRgkimn
mFUrzDCLOtORCjA
PbzYHvHjizzdmL
HLdameFCHGFEkYD
afSPnlClBKIbvXx
rlgoFoxherVUB
QnSvPVcEGKpbOny
dGMIrULqBke
xqiPbAdc
VfazoFafKUvjbZP
EXMGdptksQXEUKZ
gbSTlIqEiiP

<< Trang Trước     3196     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121