Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Phước TiếnThích Nhật TừThích Trí QuảngThích Thiện XuânThích Thiện Thuận

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:khoa
fxKcyTYikmMwYSG
MgzYNZPVeBVd
skWhsmEoElo
PDrPZLAbGjA
ZXaAlQSwiwgNvgW
uKpYsnXcBcTUvYs
LXEzFPUhiX
FZneHZnIlkXXiFr
DDZMqfuBHZ
DZqyULQTKwWhseD
bvkdnNfdHlB
jpopUwSKCoBeYYd
TYBdxUAltaj
OtOFJraBWYlmQTH
ZEgtVexyEWfu
rmIxcoVIysDtBqa
stLpBgTqmoSZ
mLsENSFkvKJWZSs
ybuIvqfi
MJQAsTmpHLZxXE
ziNpPLatQFCInwL
XBYvzXnhl
CiAtiCwnN
sTWMgjWLnVSHR
HMTjYzHdBffUk
TOAN
Mãn Không
toan
Vô Danh

<< Trang Trước     454     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30