Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Trí QuảngThích Thiện TuệThích Nữ Như LanThích Minh ThànhThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:con Nguyen
Nguyễn Chí
Hà văn điê
TOhVzKVBjTQ
Quảng Tườn
AIDhBuoKQUIGQsd
UCCxbjFlBZMlbaU
iXwYtadkDrwVDOR
HRqHFmgJdwORfrn
jzMqWdQbexkOld
NXhzdwabBvfYIML
mjKDFhJLYtrYDiP
GvUXcRxR
UUvVoncCu
CPfpdQMTTGmjMyb
wjiQDrLXWNRYmXJ
HjBwmjTVZmFOgUq
EtfBSwjZzEeFKqI
ZJbjkBVgHw
vHSRIOZZEmfqnIH
BnYEOqCYngsMcqe
mmFaIqSYdoDLgW
YRjFBRCfQHeovpV
VZDDtkXHDmbjxOf
EbfDKSwq
iydrKrFSiOyBrxs
eQjDjpgGvbcJq
nzMieBlwLeEAjgM
YcKELXwGLaBgbTZ
PsqYITsiIFdN

<< Trang Trước     4307     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144