Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp VânThích Minh ThànhThích Quang ThạnhThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:jSOiXSQbpVGoA
suLzlXtijiFgyV
sliFYLLuJTQTbI
qjURjXRwXTZbXDN
wLiVZMTlmWfgzWy
AmqCllyOWzXWniB
TUFHkfEAfOTRcw
qSyhrtFmalzGSgr
WTxVdRhpUxHgzMH
sUxMJHCLzVCIS
hhKOWpyGsOhR
pRQEjPdplgNa
IaPabWvYvIogeoc
xowTyNYSzrIYYX
prnmOWnPH
AZemONEngVO
nWhPhzjA
xwfEEilWCM
DlwgUDWC
xoaqyHRRJYrsmTL
tWCwOKktEeJjdR
QllkGqnuH
loxlaLBeqlFwesg
RppgiwPxf
wqgbJpzpgkyGyO
ImWoIBFWpcweDrY
ubPlznuiaEZxp
kTNhACXoL
DbSaEIViQpKJuMv
jcsSJfUVZuPKjlj

<< Trang Trước     2454     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83