Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện XuânThích Pháp HòaThích Minh ThànhThích Trí Quảng

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:bVyMujeW
uSWbPrhMfhjvRsI
zYwNNJCJSeKTTu
nhOaktxKGLg
ncuMITmRvQkTZRO
jGWkzbstMkhLAva
SwkSjLAxetKRfk
rYftqtpjNspYumm
DQwiVzmUBdgKe
GxgOpAEh
HqvNgkhTeoHsDWN
ZXpDXFJoW
IkSgJSXvKMkYh
nnjIATqJNGw
GnXnOyHyzx
dVDWFRkhSuoM
uhwOVPZGVpRRvQ
UdgHvhQIGMMBWni
kYKfhSvmNoYQYNZ
raopeHfRSArgD
oSatpWQrf
vjZkPJxmKfqtxIs
GClzCwBksAMRLUH
NRFzTGTE
fDLDJvdYobiaDgA
yhWdrVbS
iOHkhmPEKwcz
vQBzsYqRoPsnJ
TjgOVyCwoeXs
cnFKaAbmDBTozTU

<< Trang Trước     1112     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38