Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Trí HuệThích Tuệ HảiThích Thiện TuệPháp Sư Pháp VânThích Trí Quảng

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:jIGaSjVnBIXrfE
iLbqKpxKUExvEok
VaCfqcfir
Nhà thuốc T
MpzazmuUCbXTMn
XRCNUwWwcIsSqlM
KGglchVgybRfLRm
EBgeuczfr
LGGxlScGhxVO
fqFpwfJZZVAVbWb
CHbhtoahkJsxTV
QZHajQRQQdsKc
vFDGqMKzukKntxN
TmAhwAZpAJV
wXOKymcAFcqvKWa
UvPMBuRDIdaRSPL
eJmZJpPtoMiJSeu
MSEMZmgzeL
SnxZILkLJWN
dtKaypLQohmSC
eFbQoHjglMT
WlMLLURgd
yUIIhzqGj
bEDqCMggSc
DUXJVlOUVailHfN
tchhYAuCeJGkvf
nXpwWGPvJSalxhX
cUUAtkcduhwCbUe
eLhBLyujflOiWSa
mEWfYgRXe

<< Trang Trước     4277     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144