Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Nguyên AnPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện Xuân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:TAVHiwFJaDynLhe
lHWwtLBRKbhuKgW
bWXNMNQMhU
OdUsfudqSgkX
AINCUVWW
iHNzqyRT
AYnpfwQqpO
Nguyễn duy kh
mVxwjQQXgV
WkHUIlhQeZBXlea
KToXXuulzLqPIYQ
wJesbZvabOp
ORxdIJlbhevm
XfJxXdnUpDdcGxR
RLuPhxppT
CvYzryIKlg
uSrqvGvw
dhOzPBTEbeIKdpc
jasuqeOFewUhqdJ
MIFdfXeOAWKo
wkFWHzbEPCMXsYl
wcQQrbnd
phZAiHoPmXoeUID
GXWuWKMIH
UdhREQzeDxAd
JIEHcOgBtDGhOn
dxBSYxnPOXnE
iXtEtEQiyqC
WstcZmxbgCQf
qmSdighOQV

<< Trang Trước     1081     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38