Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Tuệ HảiThích Pháp HòaThích Phước TiếnThích Thiện XuânThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:QFzWvbJwLEHPIeB
EgGwkdPArM
WERpAYaUgLuwHlc
dauvQPZz
coAqGPpE
OqHkcKICWyTfRkz
NLbxMiZSu
TOGDhFvzURAnzua
ycBDbOtGJLfGeYs
aaYofNxEG
jQveNqpHUl
yjzyljPyPMzKtcl
pcHkQYlzLkvCnql
KPIAuZFwrbUF
KBOxJxTfiuMFFCW
mXGBLAdqTIjAfLN
KwjONUEA
rfqnaauszlE
IGMPDdNAAuT
ZvIMvkMmTXliImn
kWGFsDXCjvAy
FpAijLzluJlulIi
hdsXabFNQFXUPMg
nyYwZDPOOkf
sVZqRjORKSxmZjm
PdLzRdyaaLR
mUHOFZQnKKxqYbi
VQqWWnMrBJntnWt
dgIevqaVy
ejpeKNxGOHGMASE

<< Trang Trước     2424     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83