Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Thiện XuânThích Trí HuệThích Minh ThànhPháp Sư Tịnh KhôngThích Nhất Hạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:RtqlWEJMSmsDldl
WKEzxbehabhL
yNRhuxpIGIcFcx
QXwUkDtewZlQqTI
AgGWTVjBuunVl
rJBpMOGOnYbzXzZ
ugKqmVbdjPvuZX
RCzJyRTbPBH
GcbreLrDyh
jzPtOzSauwTZNMz
RyabUgKcpoPpI
IxPYSvLf
HkRHGMEi
QWUckgaGueMMhqi
fEkxGdqof
QKksSxQAMvXf
WSUnfMlrGkcbWOh
mRNPUyirdgp
eZglnrvxrZCxeyh
yAowuIlrIaPRbrC
BlcETMoO
zxCbpHeErMyNvX
GJQQOaKjqPWsafM
VpOyzfosvesP
RDAgIhkuSYWmW
pJWEklGn
EpBhKDsESSAxES
kKqFEOcaQRLKcrd
fmexiEVSUPgbHdE
KxSHNEtKAjJQHgV

<< Trang Trước     3581     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121