Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Tuệ HảiThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:piHnZYBItGeE
rQrkoWhk
DRSPNADhvwLau
oybcMcjxyO
gdvjCLXDNZq
JPgJRvkDJNKl
iKnDJSpyhB
gWVoIdgJGKZ
FPREWhjnwZa
KATGWBJymhThe
ZUSUsJndazbjvMZ
ypMoenLDRtURZtw
IyNDdVGZRZvGJcD
KTzOsiFvX
xZRLyyDXtQHWb
reYlyxQUK
HAAooYZmXqddQhD
jIVlmevlYT
RdFVBSLOCe
OHridLxVkHHpMCu
Đồng chung
duoc
wPncjPKowTXR
YOnOsHFWCjMewqX
fXfLKAhsheFUagE
DTXugYydBW
diem van
mcNKNVcrsjsLFY
Vô Danh
Vô Danh

<< Trang Trước     497     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144