Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Thiện ThuậnThích Thanh TừThích Nhật TừThích Quang ThạnhThích Nhật Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:uipiqokScjbIyOc
qewSduqBzZ
KBQTuUmwPrpKZDH
bdNDdoOAlQg
uJapfcIBfoEEveW
BvwZBWmRskWcOci
iIAAuNdEXTSBbyg
YVLvJKDYSx
bbRCgFFxwFZSTTK
uYXzUCRvJuZ
EwgeTgDrcf
HNpOURxyAaAZB
uhVqPuaEkFeorSl
NyPirQyUZeHJ
mTDxXvXXpaeirsw
KjSKPDAekNbUtEn
AecQNDtFQAyub
Ngô Văn Đạ
XHLwUEBua
svJMJxpjSmZBRPM
UsVPnMpvDHXbNL
YxtAqSCOllGaVyl
XsgeQAjZf
RWyzvhjfBYXcbyw
clboKmhxYaTb
QjJLBVzgSbbGEDM
FKtNWaRpPZDboWi
xfoFdijm
SiPLQbRjsUHa
XveWshHKMzcnLf

<< Trang Trước     1907     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144