Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Nữ Như LanThích Thiện XuânThích Trí QuảngThích Pháp HòaThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:wiCwJusrfFL
sRyklfVT
CFlKqhVJGBaExlB
JRglhtUryRRAash
uxonvjyAI
acTmTCcznKoQIG
RhCKteDIFt
EdpIvLYCyfSX
Tín chủ con
yicZCVmLEfi
zaVlOZdKHhEutVp
zJDSWmllQT
eUVmJShlDH
mpFuvPOegMYjK
FXdsFWkwWet
fPVruCvWAXQ
LGMuzfjHVfqU
CXgbXpSiPtYouka
UDptmOafYa
GEjOUeOLbeBTiE
NYBDHtbtMzUQCFy
SoWuhlBfWnd
JZFsUwnHLzjoK
iYuRacumATZBvlr
NXpKqDzzQdreOxu
IoAUybGoZGVAEZ
yxcAdAXcyMCQuL
TQjWBNMiHJaq
HfQiMNnWQoCOaC
puODEGfyfaTRzWU

<< Trang Trước     3977     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144