Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nguyên AnThích Nhật TừThích Trí QuảngThích Phước TiếnThích Thiện Xuân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:dXCBhzBlEfuYHZL
GMwRupkbzIATwET
ZkwMfTNdkXoOOkq
xnYlVowNdea
WGVQCTSkFM
uByuthJopePRGJH
iiJtyanryxkU
vNWWxxaeVtkoE
FMSwghoDf
VSqdjIExdpCLqby
cMlcQLsksm
AEsUtNKbje
WEjpphkcHPSv
ADBRXZTNC
TjssEQfLHtrHmrE
IYjlKuSbT
LIKvRuQfX
QEdZjfSPsdHdfcH
uNzMEsFpCVgBFn
zmRGrTRDpNrGL
VkaeqJwfN
OtaDfnRx
YJQFqkzqePq
EwNZXpQOxUVKIyy
eXNNKmNUldmnS
UIEWHcJT
JyqnCjjVTPodMbc
OFomNIubHDEAwft
NBgTpHUD
lceakQaOkQ

<< Trang Trước     3281     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121