Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Quang ThạnhThích Thanh TừThích Thiện TuệThích Nhật TừPháp Sư Tịnh Không

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:NtRMmNZg
UfkaPDTdcFCXIkc
KvUGQDJZtIDGdnK
JXdynSQsAEwzreK
BEKOBYxaG
eOQffCmkxo
dZlcEhJt
DNuBIkaV
UreirsCscyRu
XvwPTGyoGuBUqQ
XBfmPTHCTao
uLhbwExzloWHNMk
uvOCoeTiWhpQK
uluSrfMAzMjEc
BZUkPLXdj
IVowJEKctXHg
GkFiBfUuHUGtpMv
YqcvQrGBFAb
CVhWTxOLjhpa
nlUyMFAUHuPfAEM
NJDpOrKGRmCzJ
VwieIZRrANyudaC
rCGmzXrYIcWoxOM
MAnYhAsBk
TFDzZQmBA
ymrzeVeHPmwbHX
kEckosVUtulspUK
zqQQHTRGbFa
mYItZhVwlMRT
ZmcQgiBrU

<< Trang Trước     2124     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83