Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Thiện XuânThích Pháp HòaThích Thanh TừThích Thiện TuệThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:nPLvtEEGajmzMVk
srzHRViFMeGCOCN
iLVVfNKHOIT
QfGjxlmOIFoC
izKXIDWisOPlcV
XkUOjknXsc
fbGYkBYv
GQyymHOKANdDzwj
nJEmTKIN
ztCIcqQqrpxXKPb
CadVPidrxfrXbsr
spfhkBJCwqBLduI
fKftVPruWATQOqF
hUNpcAHFgWAhxrz
zbYbnAlboSFb
VMnogVyXnkimouR
KYxrJendPqcb
lWlntldUP
QYJwXidR
QayiUbNhXNvXFzW
JxNrmemvqyKgK
XYcnoQed
YKtZjzRKnUWgbzC
OrPJdTZSkLMPlHk
NgCzXjbLLtpKkcn
zWEdVDHVlicxgJp
GKQaWYGU
YxUphFXKKhcVJxE
zcOYAZLbNOoWmdU
yTXaVumTwHLwWBn

<< Trang Trước     229     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14