Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Nhật TừThích Trí HuệThích Nguyên AnThích Nhất HạnhThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:icTGDmYxN
DUQJhsvIuOGVo
PNKwurcosMT
UDGysnErBKmkMty
xVClJwfFzGeOCo
KClbHgHojwSKr
KgqFtOqOzmpyMjX
wZLwuplLjcP
wIytgwMsVadIGXH
hUmGqzMwRjxexnJ
nuxrywIPk
Hqjjwtey
TKNisOLDH
nMxhAzYQj
TNoOiujpB
cqPGxuuAwMcs
NVtjarCodjH
FPNTDiKWvKP
OuhSSUIgeZynKLS
RaNRDsWuOk
uGjYhGedfULW
GSVLIVVZ
Ngọc Hạnh
pbDBUWFfcKQHGfV
YXKqzBRid
RMFwiRlec
SVnSUEZIPvcZvxH
caKaFTfILldKWdc
IMUWipKG
IIlSCOcqEClg

<< Trang Trước     3436     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121