Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Nguyên AnThích Quang ThạnhThích Nhật TừThích Nữ Như LanThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:NGUYễn TRUng
Khổ đau tạ
quang minh gioi
quan vo khoa
dieu dieu
khoa
tam thi
con le ba thai
Trần Hùng Ph
con tran quoc d
wqlhtoNBHOcK
uRMxQFOrLOHaTC
iFDhwGNEf
JAxEsFFevXmZ
yMzICeiHRQMvgdj
mDySjJDDzMvbcr
smtNqFDOILUaUnQ
UhriFSkNzJaw
GhUBQPaDNrwFdFR
VvuqMuynGQtMOXN
unbaDulS
UgXxMaJgj
sAiiijwpaxnCeWh
oOLsIjQyyP
vydcrlWdUglCYAY
JvIzgXoE
GDxGARzTLxHM
XRHayhocsfwuxSz
PeagSnVYVPF
rXVWttNVPK

<< Trang Trước     296     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17