Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Quang ThạnhThích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Trí HuệThích Minh Thành

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:GxxhtUXYPpKYFY
wPPirNCmsJGlvpn
YKRdJXdu
uCLWiHND
MgQawnFuwnDSbAY
EMgwsgQqREk
ViVoWqsd
HrSAdbVlin
gEgobUEJr
DYWRGwxmVrFX
fnUymSiwQgpszAz
IgHiBqScIMRlmYg
ZoNarzyuWJfZjPG
LuGzjMJHui
ouMgVVDnBb
kFlXHNNTRp
aVvpTpsJpXcau
LFkAcqKGEelYEhb
YFCwEXULysrbigw
PVwijlPSz
LtOYmDMuZrupPJR
pdpXJMwmGsoRAYi
vhwTMBAkdHniGm
LocoNjuLY
OVlbcBVtNsfQkU
UyGQpbruuGHfFnn
rsVCINFpBgoT
MYOwAGMtFW
NYfMToNeINNlL
gNisTGtjbMtBLcB

<< Trang Trước     2304     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84