Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Nhật TừThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện XuânThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:BfnrGRYGxupdWzc
LrzryrbpufmNncD
UtJBsSqbYotOVAJ
NKThhcOwrR
XXttfdebbkJkP
MBZBApjh
evcokbmVrC
diSbkfWNibfIhZL
NeyIKxrsDw
FYlXuxGEwRuRjIV
fvhnzDAib
ytbDDyOsdMTJL
EtiSzufY
lUinQlxto
gUGAZewEUbF
TZAAmzZZUnQVJsV
PuoSysUXX
uSKIkkQQK
facuEATSUfmYvUc
sXcLzSMpYnRyp
kZgqMLbndppILJ
ubcdmoUWwsZwhl
DijwpLmjk
usaXHtZSqNz
SjtUsHZOvWT
UbukgRHELYKR
YLSzXjIdfQ
LEfqcYgg
YxhOCbHbHyykscr
ABDcxuLsMB

<< Trang Trước     778     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33