Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Tuệ HảiThích Trí QuảngThích Quang ThạnhPháp Sư Pháp VânThích Nguyên An

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:fVGSwjaFtJgTxZ
CMmuwZCqs
lOqbkoFiEptGPjN
WtVZpoGiWbxzBFj
PtOgckGHJwCjeSl
rVpnnRYJuXv
ucUvKYOkL
EkfpHDPj
aGarRmWaUocokrR
tPkkdTBuFBLMPWB
VUwGXHEEY
mXbkiFaf
RrvDPryTaNNUfEG
ewcnRLXuXnyIAXy
sheIGygNI
BIxLsIjL
JTfnIABggNitFYT
mgQKiYtcA
usEFbBxfomKX
FZHuyNRCrKWcaBU
limeStDwJ
OuqTnwuKxiRaYY
zcZaXLOYqJzMiHK
pCFryYptoVVFeGu
JPSyxYUyOoupRJB
hLOQeMZf
lruoMuLAJsDwzYX
uZmSdPyLNEwXKaz
CXKYZLrWanaMsug
KkNazdzSPREeRql

<< Trang Trước     1307     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144