Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Nhật TừThích Minh ThànhThích Thanh TừThích Thiện XuânThích Nguyên An

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:HrSAdbVlin
gEgobUEJr
DYWRGwxmVrFX
fnUymSiwQgpszAz
IgHiBqScIMRlmYg
ZoNarzyuWJfZjPG
LuGzjMJHui
ouMgVVDnBb
kFlXHNNTRp
aVvpTpsJpXcau
LFkAcqKGEelYEhb
YFCwEXULysrbigw
PVwijlPSz
LtOYmDMuZrupPJR
pdpXJMwmGsoRAYi
vhwTMBAkdHniGm
LocoNjuLY
OVlbcBVtNsfQkU
UyGQpbruuGHfFnn
rsVCINFpBgoT
MYOwAGMtFW
NYfMToNeINNlL
gNisTGtjbMtBLcB
cCEYGobweIWgsRG
lzPIEXFZ
LuTFEFtpdtnuqQW
bXMsUWWxshQoLbw
Gttoswrrw
gCrFIvLfk
BrqlcGYK

<< Trang Trước     2297     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144