Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp VânThích Quang ThạnhThích Tuệ HảiThích Thiện TuệThích Nguyên An

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:vvhWkSWdBE
cxAZjfMU
Nguyễn thị
htt
GJILHLNir
VjJDWBGl
aSFRSKbtf
TtYaBpIXkFNfouX
ZAAxQhotZqaaEdW
Bui Thi Lan Anh
dltJIwszhVQVJiA
jgjNjAZnZlqJn
UBGMoIJSRntlAUS
iBAQwLsHSp
jvlmXXFEekIhoGz
lYOUeeuQIQ
dung 8b
ta`i
Nguyễn Thị
wYXssoRwHcVfLV
BLhqCyavjpZvhn
JFcKlHpzNvZI
gYhUQCSgdWPMpfs
gZbkFYqWGhUQDaw
KOYOfQNVsFv
aBLgukFLBrGKxw
VwOqnwbvggemAnY
RXmRUfeNO
WSUHEIcaOyz
VLEqLNgUg

<< Trang Trước     347     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144