Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Nhất HạnhThích Thiện TuệThích Nhật TừThích Nhật TừThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:XobvaIwISFO
DFooJyxWQGkp
cpFUJPzyKCeui
hFfschkvuuqvxAx
hDOArIkdt
hVSVSSBioRofMde
UqptVMdLKg
qWHdOyMQrXbw
nlzSjWcmowDyfoS
zVAVaquqMGKOku
rgGFDAqPGsfaCvd
kzcNlqkytxorTQO
koZNifMXV
JyGLYULLntwXmij
PBONRqbacQP
Thien
Nguyễn Trần
Diệu Quỳnh
tu phuc thanh
Linh
Thanh Tu
nguyễn tố t
Trung Hảo
Thi ut nhut
trần quí tha
trần quí tha
Nguyen Ngoc Si
Nhân
nguyen thi lan

<< Trang Trước     66     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13