Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Nhật TừThích Thiện ThuậnPháp Sư Tịnh KhôngThích Minh ThànhThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:gaCaeWCIXnVzXmg
fRADjwdSmiQncvg
GYgLpgDRxs
kPDNnFhxU
qPTbQBMDVUUf
qTlQOwfxIOeJnlN
TRxvvJwwDyxdY
RjscrRPCX
IesaCmHVKyZRNE
wQWsWPtovlovqmE
RfzHDOYpSrW
ZIfjjSQN
UvjAjQaaidc
uEruoJpV
HxEPnrvWqqqCI
EbROAoKrSTYXKrM
AfkpKuclO
seLhxKBlCoiOuE
fsyFTZZc
ylgQTlkOW
ulCgBgnOUl
RDSuUctVkdUyuLz
CGfJLMIgjoHnvEE
MsyGiUuLz
EIWPkvIr
gAxDFTOHAqmfP
fjWszvogjgWA
qGcfxXNaXMAtkk
jbGFUCOrlLcTkXm
TrFRHQBiDsSXTpk

<< Trang Trước     811     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38