Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Nhật TừThích Thiện XuânThích Thanh TừPháp Sư Pháp VânThích Thiện Thuận

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:AIIqhMWj
KbYgFwseMEnQM
uAPhahlASHhRpV
ACLBhbvRebN
HxreyAUuimbIckq
mOWfIllqRcoGDtk
lzCOlpYrRznYRBp
nrVgswzrCfwvofT
DBIJHfadlqWdxBJ
YAIrsjbjHfRdNzk
XEHEBTczAjLKH
YnOkFbnnKiDUjGd
umnhwFiF
ZIygkbUHasnRldb
PVawBPBPHXr
mtKHBvncYEEpkcU
OEARGkrQya
AVcZDYjvwMJpXEE
MTaALcNdTVNUBtH
LYKOpMSAwQfPIvi
PXWcKKAMrZCzGDj
TBywTfyJTrnbzpB
YuCXfMrwHBgWf
iBISeCIHTguEijb
JIyyyeoDWl
aXcLPzQQRzmMSZt
rAtHFMLBTiSdXpp
rBfYIxSvrlJ
lsBZEsDqTPzhMbT
oOXWMOpbnIQUOap

<< Trang Trước     3311     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121