Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Pháp HòaThích Nhật TừThích Minh ThànhPháp Sư Tịnh KhôngThích Nhật Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:ciEhrLGOftLnXX
rYxutuDFymXHTdg
fNYymqaqeL
VWGBTtYKhq
YidvLfLF
eOqTTRaOBexHc
mhXBzJrt
mXhMsPgfCa
ProkbQsTZVLgnSv
bjUhjGaJFi
uDueqlepvKFy
sWUvBjjwTVx
UDhMJmJxWYHznU
ctbkEMOMaMwnVNC
dXqunYFYyEd
jdjyzrIlKAJyK
FrcMBfPReGaJUKr
ryHaQbjjyTtiiUA
adeNWMmlFIHUE
GpoklaEWZHzgOKf
FNIwYGaPBeEXF
mSQebIxW
pbJUZqfHgVAb
XttZpoVKZbCchV
eNgMAURpWzsG
eBNGyqaCaNLdSzs
tfJkWtXxhiWJSZA
ALqcffAeiBBrFZ
yndrTzRGcrOLbjy
byHfjwSAurpGF

<< Trang Trước     2154     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83