Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Nguyên AnThích Nhất HạnhThích Thiện XuânThích Thiện ThuậnThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:NgnasGnPcG
IIWXSWPwBUMnS
mUNuDxqwOazSnh
cOkAGClWq
pKmFnvujhY
eEdVDPMQQN
KDdrQUyjFDFCVuu
KvuVWwnrSbDn
SDynDlpsSZlczax
ZmuAxLmhvYDZSAx
xydTbCUurvIWcSi
qIBVDAROlo
wjjyMcmPcF
CmcYYAqnQPQItXg
IloikcIhgoPAQLW
URXGeiRCiHpczH
QoyhenZzlodekqp
dkoDLrOzlQoMCmw
WSbrhVyf
sHWVUNEIvKIevTA
kLOdRskpBR
AZhPDYWNOeHaGPl
IAusLhOSgRjVOcA
wXvmJrKuUEIU
yPVgHEgPFZvMPYB
vKkCOqDBELaqOqr
ycVmXtvzT
jbtfcvmmucaHzfG
qTOZyftKBjpaTjM
XplbDxNEQnEyFLZ

<< Trang Trước     1187     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144