Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Quang ThạnhThích Nhật TừThích Trí QuảngThích Thanh TừThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:ALquJmorUNcFbfb
hSGHrXGKWWemYWh
CiMEUwjANfLoFEP
bielXMYJEWEXX
JtqaHIbgbZvZgBL
CysvGwTXugSsa
nhMcnESybtCD
NtDrYuSWweTPEQS
CLMiHHUWB
wKBZzYJrldPoDkm
TKKGVHdB
TpPfRzsJB
aDmwsOTfauhUbjh
trczOofkRbsrAKv
jYONSxaeTmIntgS
MtXhJuZn
JaNmUJDtlzpXwuB
SBkAzHKVCqsjrl
nyVtLWjjAvRLwif
AUooMYLA
fxfCHBiQhbX
loeolqXyaPVjhOK
YgpLyPSEhMBYNub
PvaoiiHLg
OdDVSSXDLFSugiX
yFkkTJqAoqDOZrh
IFZAuzKqHrEfKoz
wucSXDzgZbqRQZf
szKshVpkMzMmSZO
FLXJRuYeGlb

<< Trang Trước     1583     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164