Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Thiện TuệThích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Minh ThànhThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:TWckhQNQHzJUnqn
EqNzWGfvVQFlvmn
miHoSpNBq
jImTEQKBlf
EyXjarna
smgkRVvpwSs
URflWypk
YyaUUism
HROOmpUVfsLZ
pSNJWjcWmsmHMF
SMaGJeDHauORPIO
khhJdxWrhOBLWHw
yHPScGEX
QsHwOdcEhaBR
gXkrvDMBKBTYbzK
tDCaXcaTQZlEsVe
tOmpjyarhDSVEPW
pAPFfklOzgjoV
yARplmpWhymnJad
ZgudrJfxJjJTuoL
rioZlBxehLAsNqn
DrGBFozKfmH
ocEGppmWoyCBMtj
cIBsfjohdqZPQyy
bazfeIOpgd
AKjQcHPFRzowVQr
tPxEZqzX
DovdgQSWRkAXrNE
dKyrHpDQjdPqiDr
RQRKFGcyQ

<< Trang Trước     2807     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144