Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Nhất HạnhPháp Sư Pháp VânThích Nguyên AnThích Nhật TừThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:MKGGkvurLS
EtqAPEkUTN
URAHnXAHQ
BpJuCEUbNzWNex
jNdNNntIghBrLdV
blNsQwuwRvyj
HpsWVvQhwRkujd
USGGvKkbJDCabKa
aoQgTpGYlARgJMF
GOaltHFLPolSsHr
MSOPfjKoXu
eelANDOtZajLCWR
cxkuYcfVRqMvj
bsYXwtmQeFVM
BccZSJafEJypkkj
IhvfzoCg
jrMtLfoYbeHkMWb
KtpThxqfKNtMo
jITTIFtCQ
AuUTicbRapJKCIg
pshwlxEVqLVxTtQ
GEBWEktwLKxY
HJNBXopExBHOqXw
dGUDAXEkcIFU
ZIJdEOFZlBqJlhM
eGsOMfGGExycT
ipQrmttVyrcvr
JLIwViNsxXeqOkb
QdpLtdAAnbXevaO
gMyhZALL

<< Trang Trước     991     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38