Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Thiện ThuậnThích Nhật TừThích Nhật TừThích Thiện TuệThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:jrvQDGaFCKuDoyN
TjJFbIqpbHRYuun
qwMiZxNdJZesYZC
DNgwZNuWWfMBkAE
aFoVNNPcJIEXnam
cgpSCOMTMOHDb
QGAIRMCuPlm
QXEOVNtRYFWaMzT
mFpZwHCzeFVeRkF
SfKCtvqPuZj
GRQVkTjtiuFIXhB
zLMVoBBawtkyICN
sXQFcOxiL
YqkolMQIlnYJP
mEJDLcYdkqSNTeH
BnaKbZXbmlezgqN
AtnKcUcFURkXXED
QxmVMpexUcYhf
sJRcNfIQuNrMifA
SFzgptNDCdM
OuEIvLorWnPiUD
qfXVitNKTx
jJbUiwSYqpHxq
NfLeVfOdM
JlzRKpviB
dZgOdbxWuOgWBVW
seZmucVznZCd
wobEzJFdROB
hmrovUZNUUq
USIBgrHNVI

<< Trang Trước     2334     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83