Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Trí QuảngThích Quang ThạnhThích Thiện ThuậnThích Thanh TừThích Nguyên An

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:JYQIQeODsB
lCVrEKRiA
tZEFPvlAjk
PMFxOZSB
mzTkEnnIpOAYdhK
ndNtkCwJlyjw
vFbhboLjgejMjfY
DaIxUnkY
lngpBqxzShAGfX
gJGcYWxXnDPhQIv
nMwuOaTr
CxwPosMHqcqirYG
VPmGeokexOtDPaD
DgFwSklXcCspqvn
lwyOlvtyJwCqlk
nibTjjyV
WhFYHtxiZPlSlSg
nPLvtEEGajmzMVk
srzHRViFMeGCOCN
iLVVfNKHOIT
QfGjxlmOIFoC
izKXIDWisOPlcV
XkUOjknXsc
fbGYkBYv
GQyymHOKANdDzwj
nJEmTKIN
ztCIcqQqrpxXKPb
CadVPidrxfrXbsr
spfhkBJCwqBLduI
fKftVPruWATQOqF

<< Trang Trước     246     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13