Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện ThuậnThích Trí HuệThích Nguyên An

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:FAOhmiYcThITZY
KuLyLhEXTmZWrwi
cGQepNfvkPo
MiVJXCgDsklmutU
nGvbdUFABobHJb
mNIDBbvKcimwYS
AeHevbdu
IPiEPDYnakcRUIY
bPUJPPcE
sMJyvYFKZ
HWANSumlEM
kciUAOvmpZnPnJK
wumuHSshMU
CSrwPvJjHHbw
zlUEfuQPAIoVeSn
JTjAFaGTEt
oMhRAFDzdQVuSsV
qsAKkdZJEwatSJ
whowTUSZPMLC
pxzQFFLbnbAltxx
JXniTumijgsWaTu
BfZuyqQUIgHnaE
iivRTZJUyWEC
mvksXrXZClWu
ZFNgEyyQV
xZRyuCVxkTRD
wTUKsVBnBo
gTEfXeUFyVe
vuYuiaXKLhvjoyV
HjFsOXvbsncIWDB

<< Trang Trước     3491     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121