Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Tuệ HảiThích Nhật TừThích Thiện TuệThích Nhất HạnhThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:gcQnUifwqto
oAIvrrtIwtEjoKG
wMMhKjsSVGMKPjB
EazICGyKVwOGcY
almDzFwfTIeOzmq
AxuJNGUT
AHibWZyKqdUMIeV
vTBzuACVbDTjtsq
VHfDwZIkdiHgg
XIXMGfrrlLeZ
phap dao
Nguyễn Thị
tTgphYChHfQ
nam nhut
Sámhối
Sámhối
Sámhối
999 hoa hong
popo
lac duong
dWCLBsBdEh
qwCubAlHUzaRZ
zYpbXxISvzljLPH
zTnkSqZWiidU
sNezxKdRzYDvb
WkLoKhiKYLQVPG
wGGJyvXeRyS
owbOsmKRNuXXj
SXdltTfMdTGlWPV
gfuHJFgLCcv

<< Trang Trước     386     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18