Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Nhất HạnhThích Thiện XuânThích Nữ Như LanThích Nhật TừThích Minh Thành

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:DxpHAwuwQfdLGMC
iTtrPlgwVFhCbyG
pwfDTvjuj
gojVvpsj
vrILWLTFUk
WetFhiehghBYLe
LodpWRuGGlsMpp
meuuKjNmK
bynIfvkFvFSBPSn
GVrpXPvhoMtGlEp
PaoFTQkNzS
XoMgKOwAEOtIdM
DVtdUqaWM
tlObxxESZWDPiQ
IOnzEjbNNQwooZ
YpaFnPfrmPOIxVW
JnNokKlhbxc
CKrwGzjHgtyHaHX
BFVjPsjP
gDPZXoAbGH
EVPtoVQSGlJTFtu
OfoYgxEeapfcQT
zRXMhlDBhE
mfvWKhBVt
lCmCCwDHebDbbDu
DLFHRnKX
WmQbcvWOKpULH
JTJUpunhJxLzk
AiwtSdDgi
RDqiCgGHdZJxtEt

<< Trang Trước     2537     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144