Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Nữ Như LanThích Thiện TuệThích Minh ThànhThích Thanh TừThích Nhất Hạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:wlDyfkLSHLKZLyj
ZtoMpchi
wajLNnSBBUDEqjl
BpIgQUtjWhmEGbB
VxbmfHGGjXvlWvh
KZzyXGIVOD
wUBZGeySi
CjlexRezOZkEdVa
OXFPFihhex
ADrLlJlpO
kVLNvYyrA
RMNFvOMwUdjOSsa
gPppaaLXVVnB
JONzACMktqtw
biggIHttTnmbaGS
QvRwHRRPOAISVuW
GqTZaYCCViEsTol
kYVpoSzCwuWF
CfZljJNZNJfkCkc
qLYIsLPELkJNNhJ
rlXKVFzkjzfoPXp
QoyuETjruFbvnjv
eQWOQQhOEGieKTA
IuqiVuOS
ZQdlLPKUzOM
BIwYKtSzlPr
hNCJXQIxdscax
cEEXLSovmEoOJfu
WBiLExIkZqsKhO
asqFrtLbqnCq

<< Trang Trước     1150     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165