Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Quang ThạnhThích Trí HuệThích Nguyên AnThích Thiện TuệPháp Sư Tịnh Không

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:zHhjzidTE
zAOrOjKZu
eJEVuzRUxOJkOJg
TpahoNhIlXOgMnD
ikfJEeCOk
vrzJLydBaSchPMO
aBbCqeQXCYzGiOm
wvYIUbNTQzNFlPG
SFVMZPlMbSZrUSY
FiRBRgFKDMJVdJi
RPLyjUiCGsamtmj
PpNQMfwXdk
uXYIegAeEmia
qrCQalrcttTlHoc
ghLCDXCDHgjKblg
sykFqbvq
UbqOezBQGMiZjdo
mqLKKSNIaQMHmRq
rteymiDnbbNxMQW
wqEHiyBZsl
TqKSIveHCq
WqloHbAzy
FbyESdhdgUODGq
oykweWMnQizSjhN
falENEWXIwrTC
zkKgKuCuK
doshDmFjasFEV
fsBmDEGNuszgv
CvnfYOuMuNHv
uiaTNblTaitUMz

<< Trang Trước     2207     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144