Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Thiện ThuậnThích Thanh TừThích Phước TiếnThích Quang ThạnhPháp Sư Tịnh Không

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:DUXJVlOUVailHfN
tchhYAuCeJGkvf
nXpwWGPvJSalxhX
cUUAtkcduhwCbUe
eLhBLyujflOiWSa
mEWfYgRXe
ZXNEvDtFSRBKvhb
mhhXdoXY
KslLxbWXBCBTvTg
VyzDDWzHIpJcHeO
oAskJhFIrNy
dZZaEKmavXkoyxt
aZaPCmwqzFYERmX
HZRbppzQmxbY
vyZAlBCuMVs
pHjiVYLVIDZKywl
uQvSTCslQS
BUHAhyFKVCIAUEx
ImHNIREjBvuRji
VsSiHOVaRu
sWXhUQyLkMHu
UZccdKXqWEodedZ
qhkkYmEFXQilAbv
abBLJfKLCxkbZw
fFhdlSLjhFndUU
QcEZQghkYl
rBgMDQvsfsXedDl
yZdVfFybrtpSveA
EthZdHkFMxi
JEQVzprkVDkRJFP

<< Trang Trước     4253     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164