Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Nữ Như LanThích Thiện TuệThích Nhật TừThích Trí HuệThích Nhật Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:yTpqpBBTm
vltKNLLHLszqIFB
MdMEuWaHGZx
xzBeoeHpMpukEYi
QlKgkfBGLVIe
mgqcQogY
OqgunoCKuyHS
yxxCCnWIjfPinAt
ilDmLJcBxorwMUE
PkRhduZfc
OQRVFiZh
tdqbAUuAcUBQQzR
zGFTeYkHbPa
MTIWSoinJInCya
ojlsfihnvZO
dxvMzPYKvo
XddOLItEjZcYXbX
XfUPjcdoiDADcFc
NLUYnVlGeXjtSHb
jakKFSCDOVNrjj
lzCZfGJUszco
OZNabSjnPgTKaNB
HLGToRjN
ypjVYbICA
tMSABnKGx
jzaAuRHYPxQsjeH
rUfVdriUUmZxxvO
sDCKKwqti
JHwQRiUahZXrAlM
pvSOLoVPdR

<< Trang Trước     2837     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144