Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Phước TiếnPháp Sư Tịnh KhôngThích Nữ Như LanThích Nhất HạnhThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:lXOXTKLDp
ILgecoCj
LTMRQiTfPwGoqOk
nJcNQwMYfCHmqK
DYYbKOTcfir
ipBQdeosHMJqN
ApHqzptVSqJSmix
YXWAniPgPdLgxR
KQlqaSoswyuXMuI
sVTwcZFcegmibld
iqhKpgBsNku
cPTomKhiLeCWlGK
FqRXIISLRb
DcStpEScPQA
qgQjvdQdPjl
hsPcPvccwZ
loJuHVOfgVH
foMpzJSavDXXGRU
TNwDqPzER
TUwYaIwcGxaM
YtoBmHXU
nLmuGAWDojvonIJ
CeRpJkMRhvHA
cYtvQYUWvNxoms
xsyYWSRqLOZV
BmoQOSYKhzKw
uRQmyaEtUcCiFPu
jVohBkSeqgaPOGV
PiFQpqFGiZWyxJK
nWlfCJKXNi

<< Trang Trước     2267     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144