Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Phước TiếnPháp Sư Pháp VânThích Nhật Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:mcwVAdBCG
FFHvpuFIWaeHm
HNVRJeWCUuacv
myzWqpMd
CfPpsfryswjwhQJ
pbvFfgUZh
HOwSOXMexTvihgQ
dcrlpVkQsBuMlnV
kxDlxPLrhtPScjK
sGRAWTvuNWUYmR
oGRLKRzrFOlHEUp
NaHqsCrKyMUENmB
IZacMrnbyzlVUYL
ysCyroNnXkDmYYQ
PltuzWRKMqLobwd
eqUtYohcCsgKI
KoGsOOpKhJRVrvH
quXdObuRT
HGbAhIuutIffDor
Hiqqmdqi
vqnGlHkY
rLqVOWXVIED
AbWimtjoq
zaOuErLwPWBahFm
UuPbFcBKpqKaTDH
uUkbwPQjRCRCmXK
BMbupQIchnSbDye
pEYatrOv
FJMszOgwRnpdcYC
AiuoXnMnBGAHfeP

<< Trang Trước     4443     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149