Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Minh ThànhThích Thiện TuệThích Nhật TừThích Thiện ThuậnThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:WTxVdRhpUxHgzMH
sUxMJHCLzVCIS
hhKOWpyGsOhR
pRQEjPdplgNa
IaPabWvYvIogeoc
xowTyNYSzrIYYX
prnmOWnPH
AZemONEngVO
nWhPhzjA
xwfEEilWCM
DlwgUDWC
xoaqyHRRJYrsmTL
tWCwOKktEeJjdR
QllkGqnuH
loxlaLBeqlFwesg
RppgiwPxf
wqgbJpzpgkyGyO
ImWoIBFWpcweDrY
ubPlznuiaEZxp
kTNhACXoL
DbSaEIViQpKJuMv
jcsSJfUVZuPKjlj
QFzWvbJwLEHPIeB
EgGwkdPArM
WERpAYaUgLuwHlc
dauvQPZz
coAqGPpE
OqHkcKICWyTfRkz
NLbxMiZSu
TOGDhFvzURAnzua

<< Trang Trước     2446     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82