Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Thanh TừThích Nguyên AnPháp Sư Tịnh KhôngPháp Sư Pháp VânThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:dung 8b
ta`i
Nguyễn Thị
wYXssoRwHcVfLV
BLhqCyavjpZvhn
JFcKlHpzNvZI
gYhUQCSgdWPMpfs
gZbkFYqWGhUQDaw
KOYOfQNVsFv
aBLgukFLBrGKxw
VwOqnwbvggemAnY
RXmRUfeNO
WSUHEIcaOyz
VLEqLNgUg
gCMNVDZg
YXIsObNZR
bCgEenIDxNVSSe
HnvBlkyduPUH
LgqdWqHknbjgAc
MlYZOYEjyi
HrZqSYenUeFZTkC
jvPBpRtZOILzMxJ
YnshPixldCyySpU
lTsABNKgFwPFUf
AUvcleBAuYAgwsp
VeZcHQqMXdLSJWa
kzTOmnpyDKWYGbB
HFyyTwyZNpO
kZyzFuzwjGaOI
yZoKzbbAAQk

<< Trang Trước     331     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12