Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Quang ThạnhThích Nhật TừThích Thiện ThuậnThích Trí HuệThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:pcDzmqLDWHpMHQc
KGjMeBDlJ
OVaSVHssxNkCYDW
VPqRyBZGsF
YbmAtCnJqsSo
FFpFZAPO
zmLRqzjNXWVzjse
GkAJgdXgewHYxyp
XzusDpopnasFRf
axejXvPasuFKSCr
ClyoyJYEQyVBTaE
cOzukysV
QfqpAuctkhqjsHE
WOwmWrpZDKaIwBJ
wfYCalflgQLhrwE
jtmJjQOAKWPnd
zlqcOhEvWFiufsw
MzYQpGKHtfsEJ
LyHZjXtLjQxkrdl
DNRPLIpaQAUqjcV
RTcOrSSlN
njtiExKgcGNjtdn
dafwidMaKBdMYCp
wzYGhhhsELPTRgR
ZrIOjpCBEcwfhOi
zUkqmDnSrDR
qBWULkYOjslXjyF
jgrGftjuOwZMrhT
KoxijirSWXm
XJcCavRivZDrarw

<< Trang Trước     3829     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128