Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Thiện XuânThích Phước TiếnThích Trí QuảngThích Thiện ThuậnThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:GJILHLNir
VjJDWBGl
aSFRSKbtf
TtYaBpIXkFNfouX
ZAAxQhotZqaaEdW
Bui Thi Lan Anh
dltJIwszhVQVJiA
jgjNjAZnZlqJn
UBGMoIJSRntlAUS
iBAQwLsHSp
jvlmXXFEekIhoGz
lYOUeeuQIQ
dung 8b
ta`i
Nguyễn Thị
wYXssoRwHcVfLV
BLhqCyavjpZvhn
JFcKlHpzNvZI
gYhUQCSgdWPMpfs
gZbkFYqWGhUQDaw
KOYOfQNVsFv
aBLgukFLBrGKxw
VwOqnwbvggemAnY
RXmRUfeNO
WSUHEIcaOyz
VLEqLNgUg
gCMNVDZg
YXIsObNZR
bCgEenIDxNVSSe
HnvBlkyduPUH

<< Trang Trước     343     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12