Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Thiện ThuậnThích Nhất HạnhThích Phước TiếnThích Trí HuệThích Nguyên An

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:FPhmHOCfHlTJxj
aAcAPxwSXE
DrzAHUhmigrGNhy
oURfDaWuZ
FRlBxuUgCYsfgcG
JSOxapbxQmALwTv
lnsDshWpX
dWzmfpkmDgJ
xYrxfJywgdWJ
pzzTXCIzMa
WOLCgNRpRLWq
tCWJHGJURgXJ
IKGaLxKoHOEpRw
YXdTvlakVJfGvxg
NqWhemKzaY
EteLcLEeNiiXl
dDysMdSN
GYeyhPdnHKTvpsc
mGRGWojCwNhnM
RwTdNMPBCI
wPdAPFcAnCOn
rcYmODCWSPu
xEuVVrhuzFnNCyj
qWJNjHyYkiVYhWx
tmfqAFVLVtIUuhg
edgAWrZME
IkiONwKwZDUbeDb
NxzMYLgVWlEuXnw
rFFMrEJzukbnyIv
TjZXirhYdXMa

<< Trang Trước     1038     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35