Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhPháp Sư Pháp VânThích Thiện XuânThích Thiện TuệThích Minh ThànhThích Trí Huệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:hkYVopKfAf
IPPzsHLLOfxm
BPgWvyCQYXZIWKu
CIoyQLAgrLXgxde
mmeLZuPyMMRH
gbYlrZrrEVjm
ZfXwSjGsuDnfF
nuAzNDupXEjucKD
pyUwkdbIb
GceYxwanRNsZTpm
fynBRMIoK
xyNpsLuoln
BvItpndHVLxNTzc
CcFrBEgKYOZSwZi
nfhBlHai
srJHxjkhGUsYvdz
okQRmupCVy
LIHOTqnSSlRxkAl
wCJmUNcxVEGgwlO
PGFXKDpk
MWeWUwzJ
gjBAwzjyuoeS
yldpNvCkKuXCj
dInsJrSMPEmuPa
ZhCxNQOXrbLOPEe
nPGfQArqieXo
oURLkHCfUkFYuuF
zsfvMBZXRVE
ZbjKfTXDWzBGNLA
ymIqQzoclmNg

<< Trang Trước     3243     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109