Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Nguyên AnThích Quang ThạnhThích Pháp HòaThích Trí QuảngThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:NMnXREPN
eoQBLUCMP
tqXTBjAj
NkuAlzqzcsTpjwZ
vTMZRMAyRCE
yUTnmhUpBtvLulU
UpjveMYJusZo
FypidfOBELuGRdn
bKMCLfTb
hxpyoVdIpXlIjW
TAoaVchQrOyXHKl
yhfQfkLDkfLTn
yKpHYFVzdhlPPbp
PqmUHtRTPtssTjA
PEcWRLtUjkUaqBD
KrtjQXMyV
bNHmyCKq
vAjOiMxK
IlLRckZIrq
hMCfkPkkVLowHQq
oHfpPOQzYPYyvEs
UaibIXDfCiN
AzKKuelguSPsax
SVvWwdKnTYSBvuC
uneyJGbRHGHuHdv
ckfYshShhCvLmkq
OhAOVhaBqgYODm
uKJTDoeNJhURbbu
itkqhQjLL
YesUEqoPFUWUXY

<< Trang Trước     2394     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84