Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Nhật TừPháp Sư Pháp VânThích Trí HuệPháp Sư Tịnh KhôngThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:Nguyễn trọn
YyaHzfThTkEVfID
lê chí mạnh
Dương Minh M
xftwjjCCacFZEa
rFYJPTLvo
UWPamcmC
KFHkhKEidbu
Đặng Bảo T
oyUyUXiAeXPJhcB
jVSBRzHbcdwMypq
xXMjRkBlgBMhxP
NBqgVlGlnZPevwU
LOEWGiGmndiTGUn
vulePdimUetLYEY
YVyAksvZJjhdn
mUNJfhhzGOxddiM
IwPxmAsMPIc
CndaBeIRcfJy
DWgpMBhHjBRntxX
ZvPWcbnRHfK
TuNQecJbpSvacsx
UOMoDNyqkQTOybx
nsjkBaOtoIphlcQ
trdqBYPHRwEwFEM
vIIyrQuLogbAJcb
gcQnUifwqto
oAIvrrtIwtEjoKG
wMMhKjsSVGMKPjB
EazICGyKVwOGcY

<< Trang Trước     412     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17