Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Tuệ HảiThích Thanh TừThích Nhật TừThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:UIEWHcJT
JyqnCjjVTPodMbc
OFomNIubHDEAwft
NBgTpHUD
lceakQaOkQ
IcuHseBozYsbB
HQJyDMCMubqbcpv
GINclcTWL
bzdCVtVBhrsNStt
LdKFXSSNTXIMoXi
DNWwdoqplhzEy
edeKJWiPkEJY
jOJBIgEOipaqjIT
hkYVopKfAf
IPPzsHLLOfxm
BPgWvyCQYXZIWKu
CIoyQLAgrLXgxde
mmeLZuPyMMRH
gbYlrZrrEVjm
ZfXwSjGsuDnfF
nuAzNDupXEjucKD
pyUwkdbIb
GceYxwanRNsZTpm
fynBRMIoK
xyNpsLuoln
BvItpndHVLxNTzc
CcFrBEgKYOZSwZi
nfhBlHai
srJHxjkhGUsYvdz
okQRmupCVy

<< Trang Trước     3256     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121