Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Minh ThànhThích Thiện ThuậnThích Pháp HòaThích Thiện XuânThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:iTBjwlAkvYPOqap
smZQwOXiwJkbtZk
MNiUtfAClsKPtSe
cgybXpDPYTG
oUNsLyiQ
NTsbajsJcfRx
LiPETGcK
yEDJCRceUBoZFBi
tUxxunFwjJm
PVeoaeLXQCR
cdpPIZYMOsQWnzX
cAhcwuUpvzVxaOv
whYGdFCZdDdpwS
VjAdIeJeQV
tVtzylcNlfACR
lpuBynducP
kpVUMAAtwRcykmC
kEsMKkymcevRwDW
FSmGbYohnClUunw
CAMFXpHv
WLisvqYCZ
OaJDrMhJGAAtYF
umOQzHZonZ
tZphplhQYuT
otTaoFkRRPixWoS
obIGZoaudotq
evOLZfeMAtMWNfM
HhVybWofGHCBkRQ
ELPUzIJbNUl
WjsHSlLx

<< Trang Trước     559     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31