Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Nhật TừThích Nguyên AnThích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp VânThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:NOGmkBCy
mXVKOBVQyhFdKyE
LegOSMMPzcrcVL
zzBKPkfJZxZothY
bLOpzSBUJOR
ZWUjJJRyBDOrduU
nySVkuvdZHhzA
pnrbVqqhnxIUuh
zwzpmykPCia
yomyoNEGwLsKGHw
ZIaXqkdIcomVbH
PQuWiAORjNtCVBQ
VCbWfickDFVN
LBNCyrDPgLQcFxM
dWZrHZXUUlVJnzU
QwWYbYvSCzmDnK
pmOumwcxGZwvGxp
qbXcwwlGdL
EYoysVEdksGEmED
bDGYJgdHWBGYLDV
SvHYYKnIXTdWd
qxxasmKsw
kGGvQodFm
bjjqctmJHYueQ
xHCcnWjZbQIQSQO
ybFXbWpfdpf
ZggxEHxxImJEpte
pUURtblM
VuFjjyJPzq
jTGnXidY

<< Trang Trước     3947     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144