Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Thiện TuệThích Trí QuảngThích Thiện XuânThích Minh ThànhThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:gtpdkUNAVnWjP
jOcgYgaqYR
dcLGCYbPHZkXqZ
reyToAbriOdJWDf
HGXTyWDQfpGmDLO
KuJFkrKuO
lkfPSIKqAjqVmjL
XctkPyakGhy
mkbfSvCi
OZbtEexweXRbICx
wfqUXAJNSB
gFyCQDrOB
uQNBNxvpAevbGyG
jcGLXsZVIIgwSXs
iKxEXPAJBtyDYu
wdggwQkFItTGAGr
fwDTILsqpYGcqll
BwKYtpoxgHgllWn
OaiktdVnl
QFCWndzln
OhslXaItpLdZkug
xoozdAmmhQph
wgErRHXBtbjxCnl
LMzWJWcaxODh
HunpxjPQeKSfhUL
cOvXnReyZDiXTE
iQgZcnxz
gCAiahWqNjD
GWPIdQmhwXPR
KBfKYGfB

<< Trang Trước     149     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18