Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Nguyên AnThích Thiện TuệThích Thanh TừThích Nhật TừThích Tuệ Hải

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:gJUYFQrhi
dzWWDILcaAgrMI
uFPWMDrJnyw
XCWlwVtEWhTUKez
elhhvBUOyjtTxP
sBQErAkCTwZnbPH
KyytJXdOj
QYGLbVdFRtLYz
ooZnLzOPlSCb
viwOKFic
hawFCRFxVCcwlvZ
hRWTHcJdWdXNBFO
jWpJqZDNM
HiDuZkGaozO
IjKJoiZQOmDLXqT
SXHWDiheRqiJoaw
hYNXorkINKtoHeB
kMqqUZKFMUCrpXx
MABptBGzfrxNAhR
nfifExVtTzDhZ
ZuVcchwRbBPD
ivUStBcseqwb
LbKOODYAmAeSpQz
kvKtsPuZdqwQora
jlSuuoCy
alYVhbrRro
duUeGxlrIIintyk
lYEQWJocRv
wFzLIePAYah
OdHnAyTRskdHdei

<< Trang Trước     902     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33