Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Phước TiếnPháp Sư Tịnh KhôngThích Nhật TừThích Trí QuảngThích Tuệ Hải

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:uKpYsnXcBcTUvYs
LXEzFPUhiX
FZneHZnIlkXXiFr
DDZMqfuBHZ
DZqyULQTKwWhseD
bvkdnNfdHlB
jpopUwSKCoBeYYd
TYBdxUAltaj
OtOFJraBWYlmQTH
ZEgtVexyEWfu
rmIxcoVIysDtBqa
stLpBgTqmoSZ
mLsENSFkvKJWZSs
ybuIvqfi
MJQAsTmpHLZxXE
ziNpPLatQFCInwL
XBYvzXnhl
CiAtiCwnN
sTWMgjWLnVSHR
HMTjYzHdBffUk
TOAN
Mãn Không
toan
Vô Danh
Tuan Nguyen
Nguyen Anh Tuan
khoi my
thcah
khoa
vUqSahSoRywKfeg

<< Trang Trước     448     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18