Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Pháp HòaThích Minh ThànhThích Phước TiếnPháp Sư Pháp VânPháp Sư Tịnh Không

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:VeZcHQqMXdLSJWa
kzTOmnpyDKWYGbB
HFyyTwyZNpO
kZyzFuzwjGaOI
yZoKzbbAAQk
xNyZxRnYSjoA
SwuoKSxxJLomNOs
NGQajSnwdqHsLzB
FWGzSLsqpTrjE
ajWWvUPPE
NGUYễn TRUng
Khổ đau tạ
quang minh gioi
quan vo khoa
dieu dieu
khoa
tam thi
con le ba thai
Trần Hùng Ph
con tran quoc d
wqlhtoNBHOcK
uRMxQFOrLOHaTC
iFDhwGNEf
JAxEsFFevXmZ
yMzICeiHRQMvgdj
mDySjJDDzMvbcr
smtNqFDOILUaUnQ
UhriFSkNzJaw
GhUBQPaDNrwFdFR
VvuqMuynGQtMOXN

<< Trang Trước     306     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13