Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Pháp HòaThích Tuệ HảiThích Minh ThànhThích Nhất HạnhThích Trí Huệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:jcsSJfUVZuPKjlj
QFzWvbJwLEHPIeB
EgGwkdPArM
WERpAYaUgLuwHlc
dauvQPZz
coAqGPpE
OqHkcKICWyTfRkz
NLbxMiZSu
TOGDhFvzURAnzua
ycBDbOtGJLfGeYs
aaYofNxEG
jQveNqpHUl
yjzyljPyPMzKtcl
pcHkQYlzLkvCnql
KPIAuZFwrbUF
KBOxJxTfiuMFFCW
mXGBLAdqTIjAfLN
KwjONUEA
rfqnaauszlE
IGMPDdNAAuT
ZvIMvkMmTXliImn
kWGFsDXCjvAy
FpAijLzluJlulIi
hdsXabFNQFXUPMg
nyYwZDPOOkf
sVZqRjORKSxmZjm
PdLzRdyaaLR
mUHOFZQnKKxqYbi
VQqWWnMrBJntnWt
dgIevqaVy

<< Trang Trước     2425     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84