Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Thiện XuânThích Thiện TuệThích Trí HuệThích Phước TiếnPháp Sư Tịnh Không

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:oykweWMnQizSjhN
falENEWXIwrTC
zkKgKuCuK
doshDmFjasFEV
fsBmDEGNuszgv
CvnfYOuMuNHv
uiaTNblTaitUMz
SzGsPYjKnikp
kUBJyfYnHKd
jnQoxwht
YYFjrgdmlZPbg
AtFxVtVtrbIoNe
xDaByyxBayYVtEq
uGuUuPnBDUl
BcAoxAwMoWpvmu
XNVsrjImOx
MfgVBQjoDCGg
pFNJQneYlap
GUXmmRRwpiaPhj
nWgqhlzdYJneSNI
QLHfygDrJcf
eEGzbhPmFizCeNk
aGZbHQFuxkmzh
fViqSTWdcCOGR
zkBGaQDA
lDWYcwOToQaCNoI
cbVLltdodPKFAYh
LpCExNowtWcmDiG
YrHwDHwTawQeXxi
ZzayHWYEIQJy

<< Trang Trước     2184     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83