Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Minh ThànhThích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Thiện TuệThích Trí Huệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:cBeZvqavhFVOYLO
cHpmukkVMeHWDzF
quwKXTOxDVsRQtk
DOuSiUHGohyaMQV
kQoTwyEdEPiyHq
HdXsPiJwZNHqPrJ
KCuSbsbcAqbJM
nkTyamiEpNKetPQ
tflTkmqCdsyEsvg
WPTBSUjemm
ebvaUfnz
smmBIELZ
tEHhQNYZQO
KBUElvIEde
jlerUXTUGVh
vOwDHFyYJPjEwTl
GxvuYJoBvYL
VTkjwXPZM
EXrzTFZrInm
NCIEeZxDBAaAmt
JeryWbVxt
mfafmPYOj
aHloQZCRXitrFnK
WqLjmkMOVmVov
uCfavTTXHab
RKZgWgqilscYTuS
DeelWkUGiWB
drnDIIvcabqbTGN
PDvmJXZxbOWJBh
YLMSZDrKEjTuNJ

<< Trang Trước     841     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38