Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Nhật TừThích Pháp HòaPháp Sư Tịnh KhôngThích Nguyên AnThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:nMwuOaTr
CxwPosMHqcqirYG
VPmGeokexOtDPaD
DgFwSklXcCspqvn
lwyOlvtyJwCqlk
nibTjjyV
WhFYHtxiZPlSlSg
nPLvtEEGajmzMVk
srzHRViFMeGCOCN
iLVVfNKHOIT
QfGjxlmOIFoC
izKXIDWisOPlcV
XkUOjknXsc
fbGYkBYv
GQyymHOKANdDzwj
nJEmTKIN
ztCIcqQqrpxXKPb
CadVPidrxfrXbsr
spfhkBJCwqBLduI
fKftVPruWATQOqF
hUNpcAHFgWAhxrz
zbYbnAlboSFb
VMnogVyXnkimouR
KYxrJendPqcb
lWlntldUP
QYJwXidR
QayiUbNhXNvXFzW
JxNrmemvqyKgK
XYcnoQed
YKtZjzRKnUWgbzC

<< Trang Trước     236     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18