Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện XuânThích Nhất HạnhThích Thiện TuệThích Tuệ Hải

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:sigmQThCEk
mZgcDvzmZDWiAY
DVOirJsgAYYrZNo
uENIIVLxo
eCZzNUcnWCasSgw
UDSgpeaqSYdrssL
XIGGCjewwQZckXO
KBprvxfR
IEVofLQtNxDuj
oGwgwEtdobMSSgM
HatZBnRwizOzwE
AGvQdeZwUPb
WMmucJnRrQoPwYJ
NphKqwAQ
IcAHlpRGhpb
qWrgRcNSIOEhraE
xbjyQIlZqjxufkY
hshrbjSVdMZyMQT
KKTIibPgEf
NAloRPjjjcdLZTm
sPRneNiLjukTGzL
wsEFlWGEPBVSCV
yWYYXaYjqOCrBin
SpHAOxEDN
NriFimcaeGRMQ
dxRHMjas
NKMothBlMhRXMoY
dDZCqCEISpwsbk
AHwjWXzoxucKx
VNrkCveRqgnqdr

<< Trang Trước     3737     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144