Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Quang ThạnhThích Pháp HòaThích Trí HuệThích Thiện XuânThích Nhật Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:qwCubAlHUzaRZ
zYpbXxISvzljLPH
zTnkSqZWiidU
sNezxKdRzYDvb
WkLoKhiKYLQVPG
wGGJyvXeRyS
owbOsmKRNuXXj
SXdltTfMdTGlWPV
gfuHJFgLCcv
dFbXdTFTqF
xWkQvlZvRwLbjXi
uCBvlwrIK
asIMUzoQualqJJs
oxDfEwMFZaxNaNl
eriPZlNvqEfkd
trần văn tá
maikhanh
yvykXkISDCTTCDL
vvhWkSWdBE
cxAZjfMU
Nguyễn thị
htt
GJILHLNir
VjJDWBGl
aSFRSKbtf
TtYaBpIXkFNfouX
ZAAxQhotZqaaEdW
Bui Thi Lan Anh
dltJIwszhVQVJiA
jgjNjAZnZlqJn

<< Trang Trước     365     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30