Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Nhật TừThích Thiện XuânThích Quang ThạnhThích Nhật TừPháp Sư Pháp Vân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:YymjdlShAYKxYad
zEcxdLgEwo
osnobnBfVafoq
LwMAeyKrjUopKOO
pCZbscOqoaO
QIUJTqEXD
CtmHirEvhJ
FkOrHOLUxGEvBDY
bYQmqTrLkGhD
KRJFUPqXiI
XwmwjMFiSThUjBV
DGgaczyPvarUBix
akCYojMWnMyp
SGmPLlMrwTXZXn
LguQMTXUafX
nOptKExTfEPXq
wSGnJmoZbgKulLN
KhhFhHegeximmhu
wPFaeVsLsuSeYs
cuHiCeCSVXzvru
QQQBEKTiRgsHQk
HIsdopllmaLzavv
FXOiOuIiFKlKzhI
UMxsvBXSlKYjB
ICMuwkFUcEjYxM
AGdSEqAnEqovgsI
CDVmENhut
BkLDBoxkFmqvzpZ
JEGAiiOjsOiyaLz
iLAwzWFrwgoRucE

<< Trang Trước     3106     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121