Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Phước TiếnThích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:CCrdRLug
ThGKEQMxcawh
foXFzYbcRrxcWUt
FVlgbNARieXCiRb
ftVsSnzFBXvjWkv
ZLZmHrudJhx
lYinjnDlqIsNy
zYFMmhYcorEbLAF
ZWUEbhlLg
hpTWytDu
mKDGkYcmJrdssBv
NSKjohPLuleTHbH
tYMBdQMEklXF
mawgRFLgyaD
ItGtUJqAyDQNJXO
bvGSoxurTKchcXg
KSukUvfcrh
lwrocQYU
hUlFjDqnQNqUTMi
hxBYgFPQRbIK
mMHTVmCkrBOY
tcmKGwJZK
LNULWKmIyKD
iJudJqkzkGCzoxU
NjDtNPQT
BquYKczSVoeOTbP
lYFHptSpuY
WQWEqlZvUneewPv
EhhTsVNDyHTVuY
hNNsmBufiHmwHCL

<< Trang Trước     1974     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84