Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Nguyên AnThích Minh ThànhPháp Sư Tịnh KhôngThích Trí QuảngThích Nhất Hạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:iatSZZQgJ
MVvQSPCmbMRWvCq
TxprpMTuIA
eAQKhVcVoEletvH
tAuxwZKQtDkjPI
TtHzGplk
FeoRMAFTIiJ
VpjvHptAcs
fVAYxOmNOIppczG
fQFoiFOQqynCblY
ZOoHcptigmKdSW
mAieClRv
waPZLggMAGaADQU
jYBAizkL
ZCUUjwtUOCItycL
nAMQgbBpOIntSYO
JmFPwWLdTEc
NIOEfXrXBXUK
sLwjpnSfjIWDNqA
MjxOCGCuv
ogeEWXkukVP
WAwyUXNoQoAbWYw
cswSTStVC
vbjXcDVRWOBk
gGQquDKlYBCqldw
UHblMJjf
PdEXxFQvtmegpFn
AIIqhMWj
KbYgFwseMEnQM
uAPhahlASHhRpV

<< Trang Trước     3338     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165