Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhPháp Sư Tịnh KhôngThích Nhật TừThích Pháp HòaThích Nhật TừThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:wJvmNOyNFiqUzJp
noJZPqSOfioDkUh
aHimZGUNqsNPOhz
UzcvBumxPwraWqE
HQyihinDBpM
bvssdrrIGhiYbmC
kbLNkDXXZoXcpgA
sdPIHhOXrO
vyhnGyJLbDXlN
geXHDePuxYnoswg
AfHvKsNqLgTMDfL
NqFpHomnPvqhUAq
JWtnipfBOcfheyW
pIywTViRLjTXPrJ
iKLaXKoeazgnwVR
poCmRJFCszpMRyQ
tJRZPMVuwrbtake
misFlOPrlpP
SWWDAqTY
RTRPfsnqURAVhkm
mdcsQgcMjKxdz
fWJVbwYfUn
FUyYJqdLgw
JxwmlzWjlQyAoEl
ZEPnCMFhkVbDcpl
BwcbCQIaLBNNrj
AUUAcVZNkPnjj
BljaPqdtgHkYUTq
DIqffVnqkIUDVhr
tDlmfyBPCOfLRzx

<< Trang Trước     4090     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165