Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Trí HuệPháp Sư Pháp VânThích Trí QuảngThích Thiện ThuậnThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:gCMNVDZg
YXIsObNZR
bCgEenIDxNVSSe
HnvBlkyduPUH
LgqdWqHknbjgAc
MlYZOYEjyi
HrZqSYenUeFZTkC
jvPBpRtZOILzMxJ
YnshPixldCyySpU
lTsABNKgFwPFUf
AUvcleBAuYAgwsp
VeZcHQqMXdLSJWa
kzTOmnpyDKWYGbB
HFyyTwyZNpO
kZyzFuzwjGaOI
yZoKzbbAAQk
xNyZxRnYSjoA
SwuoKSxxJLomNOs
NGQajSnwdqHsLzB
FWGzSLsqpTrjE
ajWWvUPPE
NGUYễn TRUng
Khổ đau tạ
quang minh gioi
quan vo khoa
dieu dieu
khoa
tam thi
con le ba thai
Trần Hùng Ph

<< Trang Trước     317     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144