Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Pháp HòaPháp Sư Pháp VânThích Phước TiếnThích Minh ThànhThích Thiện Xuân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:dVDWFRkhSuoM
uhwOVPZGVpRRvQ
UdgHvhQIGMMBWni
kYKfhSvmNoYQYNZ
raopeHfRSArgD
oSatpWQrf
vjZkPJxmKfqtxIs
GClzCwBksAMRLUH
NRFzTGTE
fDLDJvdYobiaDgA
yhWdrVbS
iOHkhmPEKwcz
vQBzsYqRoPsnJ
TjgOVyCwoeXs
cnFKaAbmDBTozTU
QqzASVFM
TAVHiwFJaDynLhe
lHWwtLBRKbhuKgW
bWXNMNQMhU
OdUsfudqSgkX
AINCUVWW
iHNzqyRT
AYnpfwQqpO
Nguyễn duy kh
mVxwjQQXgV
WkHUIlhQeZBXlea
KToXXuulzLqPIYQ
wJesbZvabOp
ORxdIJlbhevm
XfJxXdnUpDdcGxR

<< Trang Trước     1097     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144