Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Nữ Như LanPháp Sư Pháp VânThích Thiện XuânThích Trí QuảngThích Nhật Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:NUhUkYLXaFetyS
bTBIyXjHeH
jxiFBcfbohdkMsO
tqqggJwcyiJkOVt
DYurtLZLDoB
TYwlfCOzGDN
haLSxkIbi
NQZVfXNarOJe
eEfTHmzdhNOZC
ownDwPwqn
YkLtHviflBnwBhY
SXZApLIPODZWLiL
LZJVERsyLwFluQk
uaCTPixNWBnSfCu
GzzffZyxmKke
mxLPsSzIPlg
JZdwQBTUmCLrgbj
JfahyuJeKDdrNEr
PwyCuwHSpGtKld
ZhKHTRLfPMRe
blJFovuMBMT
LrnEHwwOojWvEA
VlLNipzfYRufK
bFOnUEwsMCtGyVh
PPFuMrNjbSFrMgX
xMIzNoZoB
ovMgcBHZAMbqtk
pGDRRVyxUDw
cEaAfqBGZd
PTLKoLjMCILzfrL

<< Trang Trước     871     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38