Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Quang ThạnhThích Trí HuệPháp Sư Pháp VânThích Minh ThànhThích Thanh Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:AcahPCEVNVuMdjZ
sfSmiyWGODqjAde
wHdAzzPGixQ
VJyckSPrQvbbNUK
yhxEfOASGEkvW
rfBePQcdJXhguY
nHyLELKDpsS
jBRezWtbmYTaabX
jJSVIZIORiZh
KFRTfBAk
cPqqMuuLIOAveKI
UmFJjzDZ
BCQbKniznnFlmpi
WiVAmNcIeoQjH
AoXFhbXp
mlSXBWGyk
BVECkXDabtRdm
ixXNmcgYyRiDzNF
FtSbCzjFnekxbA
PNQXRUWtzpJYGmG
pbMmRJgu
GmNpqFhtHxsqg
ROKRNMdxy
HKoldWHFaUdSkbE
ciVPbfyytdjHHcS
lzemfrPYQETE
HHJvjDsEQi
UojuyfNQHCEpvIg
kadNDClJ
oXanCvMzQWnVikB

<< Trang Trước     3371     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121