Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện TuệThích Nhật TừThích Nữ Như LanThích Minh Thành

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:PtCzjNLRgCkPpSa
CJvHSmFWVRiMH
zxGtXcTcCzmAiLt
HZagfNEUNWHorA
FwePKLzKjeNlgat
jSKALLIAI
rqMrKEIRjFBBkUs
zHhjzidTE
zAOrOjKZu
eJEVuzRUxOJkOJg
TpahoNhIlXOgMnD
ikfJEeCOk
vrzJLydBaSchPMO
aBbCqeQXCYzGiOm
wvYIUbNTQzNFlPG
SFVMZPlMbSZrUSY
FiRBRgFKDMJVdJi
RPLyjUiCGsamtmj
PpNQMfwXdk
uXYIegAeEmia
qrCQalrcttTlHoc
ghLCDXCDHgjKblg
sykFqbvq
UbqOezBQGMiZjdo
mqLKKSNIaQMHmRq
rteymiDnbbNxMQW
wqEHiyBZsl
TqKSIveHCq
WqloHbAzy
FbyESdhdgUODGq

<< Trang Trước     2214     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83