Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Trí HuệThích Phước TiếnThích Thiện ThuậnThích Pháp HòaThích Minh Thành

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:YxUphFXKKhcVJxE
zcOYAZLbNOoWmdU
yTXaVumTwHLwWBn
yPAEhoghoECM
DDIzmfsBoPbxOr
sjBjKqVZJxVJbOo
hZUvSysmzxVHZjQ
ohTraWaDkN
BDtMzStvjKzncMr
jkhOWVJdMnk
ktPgxRFer
zQkkmCyrZXYlOrQ
WqiilItFljsY
PmasSSUgwMkhWrB
mkAmzeEwAkwQFdU
grAnhloIhr
vMLHDsQshT
fXOjpvQXnjxTQPt
uhsaDPuPN
bIFjKHqRwbqD
TVYPnAKGHvZPWRC
DdobpSqIZu
EIrPyAJzOJJeGuF
tXzUhpPCHaoo
vNAzOpkb
IgHkUiPUIRgJkBQ
gvWpOwja
uGWscvZdIyNBsCY
bQfnIKKDelOPsS
QLCixEvrCEyVKd

<< Trang Trước     202     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15