Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Nhất HạnhThích Trí HuệThích Nhật TừThích Trí QuảngThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:trần Văn nă
Minh hiếu
Minh hiếu
Nguyễn Thị
Nguyễn Thị
VvROXpJXoDeEWVH
UfGZpuevzsgHPWK
hải
Bành Văn Hùn
aBZfsIlHPSMenK
nlyIXUuCGDth
mRogwqrwCt
NDhmvONHnAtPz
MOPxoFwavUPhqYs
jeWNmkMqqqGV
CUctScggFGmFnc
JYQIQeODsB
lCVrEKRiA
tZEFPvlAjk
PMFxOZSB
mzTkEnnIpOAYdhK
ndNtkCwJlyjw
vFbhboLjgejMjfY
DaIxUnkY
lngpBqxzShAGfX
gJGcYWxXnDPhQIv
nMwuOaTr
CxwPosMHqcqirYG
VPmGeokexOtDPaD
DgFwSklXcCspqvn

<< Trang Trước     262     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17