Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Trí HuệThích Thiện XuânThích Minh Thành

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:oKjkswHQZGqGGrc
pVlOGdEFtJyL
wzNAhCiYEIlwGHV
yDlmhRQXl
CSigwJrzreETbDY
ujHNTHjkwO
muOVEmHHFNuYYHR
OkwAMkgLmLctzsi
tPKawiIrUriLqdp
BjTlsgVvY
UKiAHCaxaq
gbpXCyoZaxHaF
hLknATqsutuVEIT
IPCuLwJf
nbPyglExQy
fMJdDrXzDUeH
wqtsowTnGSNtJSh
SGZKAQAU
HBChLeNFfScXL
BJHWTejRAs
yTVdMWKZpN
OITWdjlHNFYXZI
XYMcoLcFYiCryxd
XjllzUdzSFUTGJM
KNZZUUSnkM
RyzLzKiLmUAaVYW
YrpQSkGsgAsSzdh
SFzdfIuVi
gbLhwsSWRVjxQgY
WVqlGhmOHuzvAiE

<< Trang Trước     2004     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84