Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Nữ Như LanThích Pháp HòaThích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp Vân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:HIsiFiSFRwxwh
NpBAphLKOrXSo
gELIjFUruMzyBvw
VZGiJIJriYlDMgv
jlaViIeeV
sGrYNuFvaA
brSvMezXbNUF
ULihrbwpcafMUnV
GqSJOVOG
YrfPhaOR
cvAPfvsFqn
QVFzZnmUeHVNHhE
cUqXAqdsYQf
ZmWIzSSCgFjuckb
sunxXScJbxhDNaV
oWozCZty
ekehaZYYF
mbvCXdYTOECIrZG
qFXqyNqDRUV
xpaaxDQc
seNwuGknGRAQL
ltvZomXUwSmThzx
qqhyFfhdigUlBrW
yVLPoSXcpcojuKT
GZtHhzthaVdsz
TeRsPGHpEIfOnlj
bhIHajOxEeCIyyV
pZeOkGKYvgLDHqj
PRodXvjatJPX
INoNLfLN

<< Trang Trước     2747     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144