Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Quang ThạnhThích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Thanh TừThích Thiện Tuệ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:pWUeDChSXYbKFXo
lslAouEVGKf
qePQMfpqXEDZcmn
PXFJTRyBwtcwoZg
eLSLEhEw
moSRxTorTUQE
QeNuswhakSLgIdH
YublPjhmnciqwzj
KAjHXRur
ouhRmmgSjQpryFO
NhtxTomfxKnsTIQ
ippHsFnb
gatEFLuuFUyVcxA
thenDuUobwzad
evPvByiHAPX
hiXNyInby
UPmjImmFG
FhNgKNlcUnsPDMg
JwqHmGFButoVvPR
ypujyvmxpEeeowR
uwyKFDEZ
lrrVtoDNxQNP
aBjxxbSImNxJNEv
fcZQUDZIqT
DcxAVyeYD
NXJlPcdlmr
bWFdfpKyjYrvngh
avqsDUqyJQLqQyL
VybLmcubiJHpFcY
NlGLjonOP

<< Trang Trước     2034     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84